U vraagt zich af:

  • of het kleedje dat al jarenlang op de kast ligt een echte pers is..... 

  • Of u heeft een oud  Perzisch kleed en u wilt weten wat de waarde is voor de verzekering...... 

  • Of u heeft een kleed geërfd van uw oudtante en u wilt het verkopen, maar wat is de waarde en hoe heet zoiets überhaupt.

Zo zijn er veel gevallen te bedenken waarbij u een deskundige nodig heeft. Na een meer dan 30-jarige ervaring in het vak heb ik in 2004 het examen registertaxateur voor Oosterse tapijten met succes afgelegd. 
Voor informatie of een officieel taxatierapport van al uw Oosterse tapijten, handgeknoopte en handgeweven stukken wil ik u graag van dienst zijn. U kunt langskomen in de zaak in Dordrecht of een afspraak maken voor een beoordeling bij u thuis, onderstaand een overzicht van het tarief.

Tarieven

Een beoordeling in de winkel met mondelinge toelichting is gratis.
Taxatierapport vermeldende de oorsprong, datering en waarde: basistarief 30 euro + 1% van de getaxeerde waarde met een maximum van 150 euro.
Taxatie bij u thuis: op basis van uurtarief à 85 euro per uur eventueel vermeerderd met de bovengenoemde kosten van het taxatierapport.